3. jul, 2017

OVERBEVIST


 

 

 
"Uten tro er det umulig å behage Gud." (Heb.11,6)

"- troens opphavsmann og fullender, Jesus." (Heb.12,2)

 

 

 

Noen sier: Jeg kan ikke tro.
Jeg klarer ikke å tro.
Det er sant.
Ingen kan tro.
Troen er ikke en prestasjon
- noe du "får til".

Troen kommer av forkynnelsen
- forkynnelsen av Guds Ord.

Når du leser og hører om Herren,
hans fantastiske egenskaper
og handlinger gjennom historien -
Når du tar dette innover deg
ved Helligåndens hjelp -

da kommer troen av seg selv.
Tilliten. Ærefrykten.
Du blir overbevist.
Det er ingen prestasjon
å bli overbevist!

                            Sv.