28. jul, 2017

TIL VÅRT BESTE

 

1
Gud har ikke
gitt sine bud
for å innskrenke vår utfoldelse
for å hemme oss i vår utvikling
for å dempe vår livsglede.
TVERT IMOT!
Gud kjenner oss - Han har skapt oss
Han vet
hva som gagner oss
at vi trenger
hans retningslinjer.
Hans bud er gitt oss
til vårt eget beste!

2
Gud sendte ikke
sin Sønn til verden
for å dømme verden
for å gjøre oss motløse
for å lage det vanskelig for oss.
TVERT IMOT!
"Så høyt
har Gud elsket verden
at Han gav
sin Sønn, den enbårne,
for at hver den
som tror på Ham
ikke skal gå fortapt,
men ha evig liv!"