4. aug, 2017

VINTREET OG GRENENE

 

"Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.
Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre." (Joh. 15,4-5)DU HAR MYE MER AV ALT

Jeg har litt
styrke, visdom, kunnskaper,
gode gjerninger.
Nok til å klare meg selv
så noenlunde
gjennom livet.
Jeg fikk det av deg, min skaper,
som nødproviant
i tilfelle jeg ville leve
borte fra deg.

Men -
Du har mye mer av alt!
Hvorfor skal jeg leve på dette
ynkverdige viset
og tviholde på
mine sparsomme ressurser
- når Du innbyr meg til
å slutte meg til Deg
og derved få del i
det uendelige reservoar
som Du er Herre over...?

Du har mye mer av alt.
La meg få være en gren
på ditt vintre!

                             Sv.