11. aug, 2017

FORSKANSER DU DEG?


Vi som lever i Norge kan nesten ikke unngå å høre Guds Ord i blant. Forkynnelsen lyder stadig fra forskjellig hold. Den tar sikte på å veilede oss til Sannheten, gjøre oss oppmerksom på det fundament som holder - det som er verdt å satse på.

Da vil jeg spørre: Når du slik hører Guds Ord - forskanser du deg? Og vet du i tilfelle hva du forskanser deg mot, eller gjør du det bare av gammel vane?
Da bør du i alle tilfelle sørge for å høre såpass at du vet hva du tar avstand fra. Din holdning kan nemlig bli skjebnesvanger. Det som nå er en mer eller mindre "ubevisst livsstil", kan føre til varig atskillelse fra Gud. Det har du kanskje ikke tenkt på!

Det er en utbredt misforståelse at kristendommen er en byrde. Men den er jo nettopp Det glade budskap! - som innebærer frelse, frihet og fred!
Bibelen sier: "Å, om du ville høre på mine bud! Da skulle din fred bli som elven, din rettfred som havets bølger."  (Jes.48,17-18)
Et annet sted sier Jesus: "Den som vil gjøre Guds vilje, skal kjenne om læren er av Gud eller om jeg har den fra meg selv."

Min varme anbefaling er derfor: La forskansningene ligge neste gang du hører Guds Ord! Prøv heller å være åpen og mottakelig for det. Jeg tror du vil bli overrasket.

                                                               Sv.