16. aug, 2017

OM SYND

 

 

"Alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet.Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus." (Rom.3,23-24)

 

 

 

SYNDEN OG SYNDEREN

Gud skiller klart
mellom disse to:
synden og synderen
Synden hater han
Synderen elsker han

I Jesu stedfortredende
død på korset
ble dette
en gang for alle
slått fast:
Guds dom
over synden
Guds kjærlighet
til synderen.

                       Sv.