20. aug, 2017

SYNDENS DYNAMIKK

 


"Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og synden er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett." (1.Joh.1,8-9)

 


Din synd
skiller deg fra Gud
når du flykter unna
i frykt for en straffende Gud


Din synd
forener deg med Gud
når du vender deg til ham
og får tilgivelse hos en nådig Gud


Det er ikke synden
som fører til fortapelse
Men det at vi ikke vil
komme til ham
som har sonet all verdens synd

Også din

                                   
                                      Sv.