26. aug, 2017

GUDS BARN

 

 

 

"Sannelig sier jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ikke inn i Guds rike." (Matt.18,3)

 

 

Guds rike består av barn.
Frie, lekende barn
med myke hjerter.
Fornøyd med å være små.
Ser opp til Far med tillitsfullt blikk.
Søker hans fang når det trengs.
Ekte gråt - ekte glede.
Kjærlighetens frie løp.
Barnekår.
Hører til.


Utenfor står de store,
de selvsikre
med de voksne idealene.
Ser på livet som et karriereprosjekt:
Jeg, meg, mitt!
Harde hjerter,
urolige tanker.
Et slitsomt liv!
Jesus tilbyr: "Kom til meg
alle som strever og bærer tunge byrder,
så vil jeg gi dere hvile."
Veien til barnekåret.


                               Sv.