1. okt, 2017

DET ER FULLBRAKT

 

Det frelsesverk du gjorde, Jesus
var ikke noe halvveis
Du gikk veien til ende
Du lot Guds vilje skje

Først gjennom ditt liv:
Som et lysende forbilde
viste du oss menneskelivets skjønnhet
når det leves slik det skal -
i det gode barneforhold til vår Far
og med samme kjærlighet til vår bror
som til oss selv.


Men fremfor alt i din død, Jesus
som du pinefullt led på et kors
Der tømte du kalken til bunns.
Syndfri selv tok du våre synder på deg
og bar den straffen vi hadde fortjent
for at vi i stedet skulle få din rettferdighet.


Det frelsesverk du gjorde, Jesus
er FULLBRAKT
Som en gave
rekker du det mot oss
og maner mildt:
    Vil du ta imot?   

                                            Sv.