1. nov, 2017

GI DET VIDERE!

Jeg skulle så gjerne fortelle deg
om det vidunderlige som har hendt med meg.
At Jesus Kristus har hørt min bønn
og befriet meg fra syndens lønn.


Skal jeg rope det ut eller hviske i ditt øre?
Hvordan gjør jeg det så du best kan høre?
For så livsviktig er det jeg har sett
at å dele med andre er godt og rett!


Kanskje skrive det ned på kjempeplakater
synlig for alle på veier og gater?
Eller gråte og jamre så du blir lei
og trygler om en forklaring fra meg?


Om jeg prøvde det alt, det ville ei nytte,

du vil høre og se, men ikke forstå.
Til en bedre stemme du heller skal lytte -
stemmen fra himmelen ditt hjerte kan nå.


Den taler om Jesus med varme og glød
at Han gav sitt liv for å redde deg.
Han oppsto fra graven, og i sin død
Han åpnet for alle en himmelvei.


Guds Hellige Ånd vil deg Sannheten vise,
Han lever i Ordet og blant oss i dag.
Han virker frem at vi Jesus kan prise
og leve etter Guds velbehag.

                                                       Sv.