20. nov, 2017

JESUS I DITT LIV

 

Jesus i bibelhistorietimene fra din skoletid

Jesus i søndagsskolen som du gikk på

Jesus i radioandakten som du kanskje lytter til

Jesus i kirken når du er der en sjelden gang.

Du har alltid skjøvet ham til side....

Men

JESUS I DITT LIV ville du aldri angre!


                                                    Sv.