18. des, 2017

MIN FØRSTE LEKSE


Jeg er sju-åtte år og skolejente. Mamma og jeg sitter på den brunmalte vedkassa på kjøkkenet hjemme.
Jeg har fått min første ordentlige lekse i bibelhistorie - spennende! Stykket heter "Frelserens fødsel", og lærerinna har gitt oss de første linjene i utenatlekse: "Det skjedde i de dager  at det gikk ut et bud fra keiser Augustus - - -" 

Jeg har lest det om igjen flere ganger, og mamma skal "høre meg". Jeg husker at det var koselig å sitte der med mamma. Hun tar boka og følger med på teksten. Jeg vil kunne det på rams til skoletimen dagen etter, for slik var idealet den gangen - å kunne lire av seg leksa ordrett og uten nøling.

Et kjært minne! Og jeg tenker at det var en bra start på en årelang skolegang at selve juleevangeliet ble min første lekse. Lite visste jeg da at det også var den viktigste lekse å lære!