22. des, 2017

FREDSFYRSTEN

 

 "Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem som bor i skyggelandet, stråler lyset fram."

"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være:
Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste."

Fra profeten Jesaja, kap.9,
vers 2 og 6.