2. mai, 2018

BLÅVEISTIDER

Din krone er myk og tindrende blå
- dine sølvknapper blinkende sne.
Du våknet i vårlige vinder
og lar mine øyne få se -

(Fra diktet Blåveis av Halvor Udnesseter)