5. mai, 2018

KOM, MAI

Kom, mai, du skjønne milde,
gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde
fiolen blomstre skjønn.
Hvor ville jeg dog gjerne
at jeg igjen deg så!
Akk, kjære mai, hvor gjerne
gadd jeg i marken gå!


Om vint'ren kan man have
vel mangt et tidsfordriv;
man kan i sneen trave,
å ja, et lystig liv!
Men når seg lerker svinge
mot sky med liflig slag,
på engen om å springe,
det er en annen sak!

Tekst: D. Jæger - Tone: W. A. Mozart

 Fra Skapelsesfortellingen, 1.Mos.1,11-12:

"Da sa Gud: "Jorden skal la grønne vekster gro fram, planter som setter frø og trær som bærer alle slags frukter med frø i, på jorden."
Og det ble slik. Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø, og trær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag.
Og Gud så det var godt."