8. aug, 2018

VISDOM OG GUDSFRYKT

 

 

 

 

 

 


"Glem ikke det jeg har lært deg,
min sønn,
ta vare på mine bud i ditt hjerte!
For de gir deg mange dager og år
og gjør din lykke større.
Gi aldri slipp på godhet og troskap,
men bind dem om din hals,
og skriv dem på ditt hjertes tavle!
Da får Gud og mennesker
godvilje for deg
og holder deg for en forstandig mann.


Vær ikke klok i egne øyne,
frykt Herren
og hold deg fra det som er ondt!
Det blir helsebot for din kropp
og gir deg kraft i marg og ben.


Forakt ikke Herrens tukt, min sønn,
mist ikke motet når han refser.
For Herren tukter den han elsker,
som en far refser den han har kjær."


(Ordspr.3,1-4 og 11-12)