14. aug, 2018

VISDOMMENS OPPHAV

"Jeg var det første som Herren frembrakte,
hans første verk i fordums tid.
I opphavet ble jeg formet,
i begynnelsen før jorden ble til.
Jeg ble født før havdypet var der,
før kildene fyltes med vann.
Før fjellene ble satt på sin plass,
før alle haugene ble jeg født,
før Herren skapte jord og mark
og den første mold på jorden.


Jeg var der da han reiste himmelen
og spente hvelvingen over dypet,
da han samlet skyene der oppe
og lot havdypets kilder strømme sterkt.
Da han satte en grense for havet,
så vannet stanset der han bød,
og han la jordens grunnvoll,
da var jeg bygningsmann hos ham.
Jeg var til glede for ham dag etter dag
og lekte stadig for hans ansikt.
Jeg lekte på hele hans vide jord
og hadde min fryd i menneskebarna."


(Ordspr.8,22-31)