11. sep, 2018


"Å vinne visdom er bedre enn gull, å få forstand er mer verdt enn sølv." (Ordspr.16,16)


"Det er Herrens velsignelse som gir rikdom, eget strev legger ingenting til." (Ordspr.10,22)


"Den som sprer velsignelse, trives godt, den som kvikker opp andre, blir oppkvikket selv." (Ordspr.11,25)


"Det er bedre å bo i en krok på taket, enn å være i hus med en trettekjær kvinne." (Ordspr.21,8)


"Den som lukker sitt øre for de fattiges skrik, skal selv måtte rope uten å få svar." (Ordspr.21,13)


"Å eie lite og frykte Herren er bedre enn stor rikdom og uro. En grønnsakrett med kjærlighet er bedre enn oksestek med hat." (Ordspr.15,16-17)

 

11. sep, 2018
27. aug, 2018

Den gode kone ifølge Salomo

"Den gode kone - hvem finner henne? Mer enn perler er hun verd.
Mannen har full tillit til henne., og det skorter ikke på vinning.
Hun gjør bare godt imot ham, aldri noe vondt, så lenge hun lever.
Hun sørger både for ull og lin, hennes hender arbeider med liv og lyst.
Hun er som en kjøpmanns skip, langt bortefra henter hun mat.
Før dagen gryr er hun oppe, gir husfolket mat og setter jentene i arbeid.
Vil hun ha en åker, får hun tak i den; hun planter en vingård for det hun har tjent.
Styrke er beltet hun har om livet, hun legger kraft i armene.
Hun merker at hennes arbeid lykkes, hennes lampe slukner ikke om natten.
Hun legger hendene på rokken, og fingrene griper om teinen.
Hun åpner hånden for den som lider nød, rekker armene ut til fattigfolk.
Kommer det snø, er hun ikke redd for huset, for hele hennes hus er dobbelt kledd.
Tepper lager hun selv, hun har klær av lin og purpurfarget ull.
Hennes mann er kjent der folket samles, han sitter sammen med folkets eldste.
Hun lager skjorter som hun selger, og leverer belter til kjøpmannen.
Kraft og verdighet er hennes drakt, og hun ler mot kommende dager.
Hun taler klokt når hun åpner munnen, og vennlig rettledning har hun på tungen.
Hun ser etter hvordan det går i huset, og spiser ikke brød hun har vunnet i latskap.
Hennes sønner står fram og priser henne lykkelig, og mannen gir henne ros:
"Det finnes mange dyktige kvinner, men du overgår dem alle."
Ynde svikter, og skjønnhet forgår;
en kvinne som frykter Herren, skal prises.
La henne nyte frukten av sitt arbeid;
der mennene møtes, får hun ros for sine gjerninger."

(Ordspr. 31,10-31)


Ettertanke: En må kunne si at avstanden er stor til kvinneidealet i dagens medieverden, med fokus på kropp, klær og sminke!

 

 

14. aug, 2018
14. aug, 2018

"Jeg var det første som Herren frembrakte,
hans første verk i fordums tid.
I opphavet ble jeg formet,
i begynnelsen før jorden ble til.
Jeg ble født før havdypet var der,
før kildene fyltes med vann.
Før fjellene ble satt på sin plass,
før alle haugene ble jeg født,
før Herren skapte jord og mark
og den første mold på jorden.


Jeg var der da han reiste himmelen
og spente hvelvingen over dypet,
da han samlet skyene der oppe
og lot havdypets kilder strømme sterkt.
Da han satte en grense for havet,
så vannet stanset der han bød,
og han la jordens grunnvoll,
da var jeg bygningsmann hos ham.
Jeg var til glede for ham dag etter dag
og lekte stadig for hans ansikt.
Jeg lekte på hele hans vide jord
og hadde min fryd i menneskebarna."


(Ordspr.8,22-31)