Guds kjærlighetshandling (1.Mos.1-2)

En fantastisk verden ble til
- av ingenting!
Guds skaperverk. Guds gode plan.
Ved hans ord
ble mørke til lys
Ut fra den øde tomheten
kom himmel og jord,
luft og vann.
Alle forutsetninger for levende liv.


Grønne vekster grodde fram,
duftende gress og fargerike panter,
busker og trær med saftige frukter.
I lufta et mylder av flyvende vesener.
I vannet smidige sjødyr og fisker.
På landjorda alle slags levende skapninger
fra de minste kryp til sjiraffen og elefanten.
Alt levende liv ble velsignet
med evne til å formere seg.


Mennesket
mannen og kvinnen
ble skapt i Guds eget bilde.
Til å ligne Ham
Til fellesskap med Ham
Og til gode forvaltere
av livet på jorden.
Han velsignet dem og sa:
"Vær fruktbare og bli mange,
fyll jorden og legg den under dere!"


Skaperverket var fullført.
Gud betraktet sitt verk
og nikket fornøyd,
for det var overmåte godt.
På den sjuende dagen hvilte Han
og lyste dagen hellig for ettertiden.


Gud skapte verden
av sin gode vilje og ved sitt ord.
En kjærlighetshandling fra ende til annen!

 

 

Gud skapte mennesket i sitt bilde (1.Mos. 1,21)

Skapt i Guds bilde -
Hellig og ren som ham
Med Guds egenskaper
bare gode og fullkomne


Med fri vilje - til å velge det gode
til å velge Guds fullkomne vilje.
Men tvilen kom inn:
"Har Gud virkelig sagt -?"
Og den frie viljen
valgte sin egen vei, bort fra Gud.


Et skjebnevalg!
Avstand.
Kulde.
Ulydighet.
Synd.
Men også lengsel
etter nærheten som var.


Den hellige Gud tåler ikke synd
men elsker synderen.
Synden måtte straffes
og mennesket reddes.
Guds store dilemma!


Sønnen ble løsningen.
Gud lot den rene og skyldfrie
ta straffen for de skyldige.
Dødsstraff.
Og de skyldige ble frikjent
erklært rettferdige
fikk komme hjem.
Nåde! Gave rett i fanget!

Takknemlighet!


Menneskets videre vei
er å skue inn i Guds åsyn
Jesu kjærlige ansikt
- og litt etter litt
bli likedannet med
Guds vakre skapertanke...

 

Den dyrebare perlen (Matt.13, 45-46)

En rik kjøpmann
med sans for kvalitet
gledet seg over
sine vakre perler.
Kanskje det flotteste huset i byen?
Sjeldne antikviteter?
Dyre klær og glitrende smykker?
Sikkert alt dette og mye mer
hadde han skaffet seg.


En dag kom han over
en annerledes perle.
Selve PERLEN.
Vakrere og mer strålende
enn noe han før hadde sett.
Mer verdifull
enn alle de andre perlene til sammen.
Han solgte alt han eide
og gikk bort og kjøpte PERLEN. 


Et vanskelig valg?
Teksten sier ingen ting om det.
Men det må vi ha lov til å tro.
Vi mennesker er sterkt knyttet
til alt vi er glad i.
Sterke bånd måtte brytes.
Men mannen gjorde et klokt valg.
Et nødvendig valg
for å vinne HIMMELRIKET.

"Det er lettere for en kamel
å gå gjennom et nåløye,
enn for en rik å komme inn
i Guds rike."  (Matt.19, 24)

 

 

 

 

Hva er sannhet?

Ansikt til ansikt med
Sannheten
trakk Pilatus på skuldrene:
Hva er sannhet?
Denne holdning har siden
gått sin seiersgang gjennom verden
og har høyeste status også i dag:
Man bør være søkende
se en sak fra flere sider
Ikke ta stilling
være tolerant og fordomsfri
For hva er sannhet?


Mot dette sier Jesus:
"Jeg er Veien, sannheten og Livet"
"Min Ånd skal veilede dere til hele Sannheten"
Sannheten finnes altså!?
Det er noe absolutt!?

Som Pilatus
har vi alle valget mellom
relativitetens hengemyr
og Sannhetens Klippegrunn.