GUDS VILJE

 

Det er ingen tvil om Guds vilje. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. (1.Tim.2,4)

Alle betyr alle, ethvert menneske han har skapt og vil skape - alle mennesker til alle tider. Det er Guds vilje for oss alle, at vi skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

Bli frelst - hva betyr det? 
Reddet for evigheten! Reddet fra fare, reddet fra noe vondt og farlig. Gud har skapt oss som evighetsvandrere. Han har en god plan for oss, vil oss bare det beste. "For jeg vet hvilke tanker jeg har for dere, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp." (Jer.29,11)
Slik er Guds gode vilje for oss. Men livet byr på så mange fristelser og farer, så mye som vil føre oss bort fra Guds gode vilje og plan. Det er så lett å gå seg bort, - for vi har jo også vår egen vilje. Det er Gud som har skapt oss slik, med egen fri vilje. Han kunne ha skapt oss som nikkedukker, marionetter, så han kunne trekke i trådene og styre oss som han ville. Men da hadde vi ikke vært mennesker. Gud ville ha fullverdige mennesker som kan ta ansvar for sitt eget liv. Vi har fått valgmuligheter. Midt blant alle farer og fristelser og avveier har vi muligheten til å velge i samsvar med Guds vilje. Guds gode vilje, han som kjenner oss og vet hva som er best for oss. Han som elsker oss med en evig kjærlighet, og lider med oss når vi gjør dårlige valg og går oss vill i livet. Når vi får problemer og blir ulykkelige og ikke ser noen utvei...

Dette kunne ikke Gud sitte stille og se på! Han ville gi oss en mulighet til å finne tilbake til den gode vei, til å begynne på nytt. I sin store visdom og kjærlighet ordnet Gud en redningsaksjon for oss. En genial redningsaksjon. Den som det står om i det kjente bibelverset, Joh.3,16: "For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne (eneste), for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."

Så enkel er frelsen. Så enkelt er det å bli frelst - Jesus står klar til å ta imot oss når vi kommer. Vi får komme slik vi er, med våre skrammer og sår, med vår skam og våre nederlag. Med alt som gikk galt. For Jesus har sonet all vår skyld. Når vi innser at vi trenger ham, så er han der. Tar imot oss med åpen favn og lar oss kjenne at vi er elsket, at vi er hjemme der vi hører til. Slik den bortkomne sønn i bibelfortellingen opplevde det da han vendte hjem til farshuset.

Men det stopper ikke der! Vi må ut i livet igjen. Men nå skal vi slippe å gå alene. Vi får Guds hellige Ånd som veileder, så vi kan vandre trygt videre sammen med ham. Bli i stand til å leve det gode livet som Gud hadde planlagt for oss da han skapte oss. Er det ikke flott? Men det er ingen tvang, bare et tilbud - et tilbud som innebærer frelse.

Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Fra fortapelse og evig død. Han vil ha oss alle inn i sitt fullkomne evige rike. Himmelen, som vi gjerne kaller det.

Og vi skal få - lære sannheten å kjenne, sier bibelverset. Sannheten i bestemt form. Sannheten om livet, om hvordan alt henger sammen. Hva som er meningen med det hele. Også sannheten om meg og mitt liv. Bibelen sier at Den hellige Ånd skal veilede oss til sannheten. Han hjelper oss også med dette - å se ting riktig, å se med Guds blikk.

Jesus sier om seg sjøl: "Jeg er Veien, Sannheten og Livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg."
Store ord, men er det noen som har dekning for de store ord, så er det Jesus.

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

"GUD STRAFFER IKKE"

Selve kjernepunktet i den kristne tro er Jesu stedfortredende død på korset. Gud er hellig og tåler ikke synd, men han er også kjærlighet og elsker menneskene. Alle mennesker er syndere, ifølge Bibelen, "men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme Ham." (Jes.53,6)  Slik kunne Gud på samme tid straffe synden og frelse synderne. Nåden gjelder alle, men den må tas imot av den enkelte: "Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett." (1.Joh.1,9) Et unikt tilbud! Men den som ikke vil ta imot, er fortsatt under Guds vrede, Slik er Guds ordning, og vi kan ikke bebreide Gud for det. Han er suveren!

"En kjærlig Gud sender da ingen til helvete", sier noen. Nei, selvsagt ikke. Den gode Gud har gjort alt for å redde mennesker fra fortapelse: "For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham." (Joh.3,16-17)
Den som ikke tar imot, har selv valgt en annen vei. Gud har sine rammer og ordninger som vi bare må rette oss etter for å ha et godt liv.

Slik også med holdningen til jødene og landet Israel. Bibelen taler klart om at jødene er Guds utvalgte folk. I dette folket skulle hele jorden velsignes. (1.Mos12,2-3) Det skjedde  i tidens fylde ved Jesus. Til Abraham som stamfar for jødefolket sa Gud: "Jeg vil velsigne den som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg." I Sak.2,12 taler Gud slik til sitt utvalgte folk: "Den som rører ved dere, rører ved min øyensten....Jeg løfter hånden mot dem."
Dette er klar tale. Når enkeltpersoner, grupper eller styresmakter står Israel imot ved for eksempel å gå inn for boikott av Israels produkter, eller reduksjon av deres landområde, eller sågar benekter at Holocaust fant sted, - er det i hvert fall ikke å velsigne Israel, snarere det motsatte. Da vil det få konsekvenser - ikke fordi Gud straffer, men fordi Guds ordninger ignoreres og motarbeides.

Gud er allmektig Skaper og Far. Har vi noen rett til å protestere mot Guds handlemåter? Vi gjør klokt i å bøye oss for Gud vilje og råd, for han kjenner oss og vet vårt beste. "Gud står den stolte imot, men de ydmyke gir han stor nåde."  (Jak.4,6)